Beste klant,

In deze algemene voorwaarden heb ik vastgelegd welke onze rechten en plichten zijn. Is er een vraag of probleem waarover je niets kunt vinden in deze algemene voorwaarden, neem dan even contact met me op. Dan zoeken we samen een oplossing.

In de tekst wordt bedoeld met:
IK: Majella Lammers
Het bedrijf: All About Talking, ingeschreven bij de KvK onder nummer 14117419 en gebruiker van deze algemene voorwaarden.
JIJ: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst aan gaat met mij.
Diensten: alle inspanningen die ik verricht in het kader van de opdracht.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen tussen jou en mij, i.c. All About Talking.

Aanbod
Ik doe een aanbod op de website, in een e-mail en op andere manieren. Aanbiedingen zijn geldig voor de tijd die in het aanbod wordt aangegeven, daarna niet meer.
De prijzen zijn altijd exclusief 21% BTW

Overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand wanneer je akkoord gaat met een aanbieding of offerte. Ik neem de inspanningsverplichting op me, maar geef geen garantie over het bereiken van het beoogde resultaat. Als het nodig is om de overeenkomst te veranderen, geven jij en ik dat tijdig en voor ingang van de verandering aan. Wanneer een sprekersopdracht overeengekomen is en die wordt geannuleerd, krijg je geen geld terug, maar kun je wel in overleg van datum en plaats veranderen. Een luisteropdracht kan mondeling overeengekomen worden, dient minimaal 24 uur van te voren geannuleerd te worden. Nederlands Recht is van toepassing op onze overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

Vergoeding en betaling
Voor de sprekersactiviteiten wordt vooraf een contract opgesteld, dat door beide partijen ondertekend wordt. Daarin worden alle afspraken betreffende de inhoud van de dienst, alsmede de randvoorwaarden en vergoeding en betaling geregeld. Wanneer overeengekomen is achteraf per factuur te betalen, dan is de betalingstermijn 14 dagen.

De factuur wordt per e-mail toegezonden. Wanneer overeengekomen is dat betaling vooraf geschiedt, dient het volledige bedrag 14 dagen voor de dienstlevering op mijn bankrekening te staan.

Voor de luisteractiviteiten is een mondelinge overeenkomst vooraf voldoende, waarin plaats, duur en vergoeding geregeld zijn. 24 uur voorafgaand aan de afspraak kan men kosteloos annuleren per telefoon of e-mail. Bij niet tijdig annuleren wordt het afgesproken bedrag voor de gespreksduur volledig in rekening gebracht. Betaling voor deze diensten is per contant of per directe overschrijving. Een factuur kan op verzoek achteraf worden toegezonden.

Aansprakelijkheid
All About Talking en ik zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte materiële schade, op welke manier dan ook verband houdend met of veroorzaakt door de uitvoering van mijn werkzaamheden. All About Talking en ik zijn niet aansprakelijk voor mogelijke persoonlijke of psychische gevolgen door het bijwonen van mijn diensten. All About Talking en ik zijn wel aansprakelijk bij een wettelijke of contractuele tekortkoming.

Intellectueel eigendomsrecht
Ik heb de intellectuele eigendomsrechten op de inhoud van mijn diensten. Dat betekent dat je niet zomaar teksten mag gebruiken in je eigen programma’s, blogs, artikelen of op een andere manier (ook online niet) mag gebruiken of verspreiden.